سانچہ:رموز اوقاف

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے
(سانچہ:تنقیطی علامات سے رجوع مکرر)
:چھلانگ بطرف رہنمائی، تلاش
{{{1}}}
رموز اوقاف
رموز اوقاف
apostrophe   '
قوسین [ ]  ( )  { }  ⟨ ⟩
رابطہ وقفہ :
comma ,  ،  
dash   –  —  ―
ellipsis   ...  . . .
ندائیہ نشان (رموز اوقاف) فجائیہ نشان !
full stop, period .
hyphen
hyphen-minus -
سوالیہ نشان ?
quotation marks ‘ ’  “ ”  ' '  " "
نیم رابطہ نیم وقفہ ;
slash, stroke, solidus /  
Word dividers
interpunct ·
خالی جگہ     
General typography
ampersand &
asterisk *
بہ علامت ایٹ، بہ نشان @
backslash \
شق
caret ^
dagger † ‡
degree °
ditto mark
inverted exclamation mark ¡
inverted question mark ¿
number sign, pound, hash, octothorpe #
numero sign
obelus ÷
ordinal indicator º ª
percent, per mil % ‰
plus and minus + −
basis point
pilcrow
prime     
section sign §
tilde ~
underscore, understrike _
vertical bar, pipe, broken bar |    ¦
فکری ملکیت
copyright ©
sound-recording copyright
registered trademark ®
service mark
trademark
Uncommon typography
asterism
hedera
index, fist
interrobang
irony punctuation
lozenge
reference mark
tie
Related
In other scripts
Documentation icon دستاویز سانچہ[تخلیق]