سانچہ به طور دائم حفاظت‌شده است

سانچہ:Designation list

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے
Jump to navigation Jump to search
Designations
Invalid designation
سرکاری نام: {{{designation1_offname}}}
قسم:{{{designation1_type}}}
معیار اصول:{{{designation1_criteria}}}
نامزد:{{{designation1_date}}}
خارج فہرست:{{{delisted1_date}}}
کا حصہ:{{{designation1_partof}}}
رقم حوالہ:{{{designation1_number}}}
{{{designation1_free1name}}}:{{{designation1_free1value}}}
{{{designation1_free2name}}}:{{{designation1_free2value}}}
{{{designation1_free3name}}}:{{{designation1_free3value}}}
Invalid designation
Official name: {{{designation2_offname}}}
قسم:{{{designation2_type}}}
معیار اصول:{{{designation2_criteria}}}
نامزد:{{{designation2_date}}}
خارج فہرست:{{{delisted2_date}}}
کا حصہ:{{{designation2_partof}}}
رقم حوالہ:{{{designation2_number}}}
{{{designation2_free1name}}}:{{{designation2_free1value}}}
{{{designation2_free2name}}}:{{{designation2_free2value}}}
{{{designation2_free3name}}}:{{{designation2_free3value}}}
Invalid designation
Official name: {{{designation3_offname}}}
قسم:{{{designation3_type}}}
معیار اصول:{{{designation3_criteria}}}
نامزد:{{{designation3_date}}}
خارج فہرست:{{{delisted3_date}}}
کا حصہ:{{{designation3_partof}}}
رقم حوالہ:{{{designation3_number}}}
{{{designation3_free1name}}}:{{{designation3_free1value}}}
{{{designation3_free2name}}}:{{{designation3_free2value}}}
{{{designation3_free3name}}}:{{{designation3_free3value}}}
Invalid designation
Official name: {{{designation4_offname}}}
قسم:{{{designation4_type}}}
معیار اصول:{{{designation4_criteria}}}
نامزد:{{{designation4_date}}}
خارج فہرست:{{{delisted4_date}}}
کا حصہ:{{{designation4_partof}}}
رقم حوالہ:{{{designation4_number}}}
{{{designation4_free1name}}}:{{{designation4_free1value}}}
{{{designation4_free2name}}}:{{{designation4_free2value}}}
{{{designation4_free3name}}}:{{{designation4_free3value}}}
Invalid designation
Official name: {{{designation5_offname}}}
قسم:{{{designation5_type}}}
معیار اصول:{{{designation5_criteria}}}
نامزد:{{{designation5_date}}}
خارج فہرست:{{{delisted5_date}}}
کا حصہ:{{{designation5_partof}}}
رقم حوالہ:{{{designation5_number}}}
{{{designation5_free1name}}}:{{{designation5_free1value}}}
{{{designation5_free2name}}}:{{{designation5_free2value}}}
{{{designation5_free3name}}}:{{{designation5_free3value}}}
Documentation icon دستاویز [تخلیق]