سانچہ به طور دائم حفاظت‌شده است

سانچہ:Designation list

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے
Jump to navigation Jump to search
Designations
Invalid designation
سرکاری نام: {{{designation1_offname}}}
قسم: {{{designation1_type}}}
معیار اصول: {{{designation1_criteria}}}
نامزد: {{{designation1_date}}}
خارج فہرست: {{{delisted1_date}}}
کا حصہ: {{{designation1_partof}}}
رقم حوالہ: {{{designation1_number}}}
{{{designation1_free1name}}}: {{{designation1_free1value}}}
{{{designation1_free2name}}}: {{{designation1_free2value}}}
{{{designation1_free3name}}}: {{{designation1_free3value}}}
Invalid designation
Official name: {{{designation2_offname}}}
قسم: {{{designation2_type}}}
معیار اصول: {{{designation2_criteria}}}
نامزد: {{{designation2_date}}}
خارج فہرست: {{{delisted2_date}}}
کا حصہ: {{{designation2_partof}}}
رقم حوالہ: {{{designation2_number}}}
{{{designation2_free1name}}}: {{{designation2_free1value}}}
{{{designation2_free2name}}}: {{{designation2_free2value}}}
{{{designation2_free3name}}}: {{{designation2_free3value}}}
Invalid designation
Official name: {{{designation3_offname}}}
قسم: {{{designation3_type}}}
معیار اصول: {{{designation3_criteria}}}
نامزد: {{{designation3_date}}}
خارج فہرست: {{{delisted3_date}}}
کا حصہ: {{{designation3_partof}}}
رقم حوالہ: {{{designation3_number}}}
{{{designation3_free1name}}}: {{{designation3_free1value}}}
{{{designation3_free2name}}}: {{{designation3_free2value}}}
{{{designation3_free3name}}}: {{{designation3_free3value}}}
Invalid designation
Official name: {{{designation4_offname}}}
قسم: {{{designation4_type}}}
معیار اصول: {{{designation4_criteria}}}
نامزد: {{{designation4_date}}}
خارج فہرست: {{{delisted4_date}}}
کا حصہ: {{{designation4_partof}}}
رقم حوالہ: {{{designation4_number}}}
{{{designation4_free1name}}}: {{{designation4_free1value}}}
{{{designation4_free2name}}}: {{{designation4_free2value}}}
{{{designation4_free3name}}}: {{{designation4_free3value}}}
Invalid designation
Official name: {{{designation5_offname}}}
قسم: {{{designation5_type}}}
معیار اصول: {{{designation5_criteria}}}
نامزد: {{{designation5_date}}}
خارج فہرست: {{{delisted5_date}}}
کا حصہ: {{{designation5_partof}}}
رقم حوالہ: {{{designation5_number}}}
{{{designation5_free1name}}}: {{{designation5_free1value}}}
{{{designation5_free2name}}}: {{{designation5_free2value}}}
{{{designation5_free3name}}}: {{{designation5_free3value}}}
Documentation icon دستاویز [تخلیق]