فہرست جمہوریہ ڈومینیکن کے صوبائی گورنر

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے
Jump to navigation Jump to search

یہ فہرست جمہوریہ ڈومینیکن کے صوبائی گورنر (List of provincial governors in the Dominican Republic) ہے۔[1]

فہرست[ترمیم]

صوبہ نام منتخب کردہ تاریخ سیاسی جماعت
آسوا
Luis Antonio Vargas Ramírez
ستمبر 20, 2012
PLD
باوروکو
Luis Emilio Medina
اگست 7, 2008
PLD
بارائونا
Pedro Peña Rubio
ستمبر 10, 2012
PLD
داخابون
Fiordaliza Caridad Ceballos
ستمبر 9, 2012
PRD
وفاقی ضلع، جمہوریہ ڈومینیکن
Roberto Esmerito Salcedo
اپریل 3, 2002
PLD
دوارتے
Miledys Núñez
ستمبر 1, 2012
PRD
ایل سئیبو
Jesús Rafael Mejía
ستمبر 10, 2012
PLD
ایلیاس پینیا
Fernando Fortuna
ستمبر 7, 2012
PLD
ایسپایئات
Andrés Dilonés Ovalles
ستمبر 7, 2012
PRD
آتو مائیور
Guadalupe Jáquez
ستمبر 27, 2012
PRD
ایرماناس میرابال
Domíngo Teodoro Payero
ستمبر 10, 2012
PLD
اندیپیندینسیا
Vianey Medina
ستمبر 2, 2012
PLD
لا التاغراسیا
Ramón Güílamo
ستمبر 12, 2012
PRSC
لا رومانا
Juan José Santana Medrano
ستمبر 10, 2012
PLD
لا ویغا
Andrés Rodríguez Céspedes
ستمبر 16, 2012
PLD
ماریا ترینیداد سانچیز
Francisco Peña
ستمبر 10, 2012
PLD
مونسینیور نوویئل
Miguel Ángel Genao
ستمبر 9, 2012
PLD
مونتے کریستی
Saida Inmaculada Tejada Acosta
ستمبر 2, 2012
PLD
مونتے پلاتا
Andrés Concepción
ستمبر 2, 2012
PLD
پیدرنالیس
Angel Odalis Zabala Segura
ستمبر 9, 2012
PRD
پیراویا
Nelly Mercedes Melo
اگست 2, 2008
PRD
پورتو پلاتا
Eridania Llibre
اگست 24, 2008
PLD
سامانآ
Enriquillo Lalane
ستمبر 5, 2012
PLD
سان کریستوبال
Julio César Díaz
ستمبر 21, 2012
PRD
سان خوسے دے اوکوا
Félix Estrella
ستمبر 11, 2012
PLD
سان خوان
William de Olio
ستمبر 7, 2012
PLD
سان پیدرو دے ماکوریس
Félix de los Santos
ستمبر 8, 2012
PRD
سانچیز رامیریز
Teresa Inoa
ستمبر 14, 2012
PLD
سانتیاغو
Aura Toribio de Román
اگست 23, 2012
PLD
سانتیاغو روریغیز
Miguel Angel Núñez
ستمبر 19, 2012
PRD
سانتو دومینگو
Juan Frías
ستمبر 23, 2012
PRSC
بالبیردے
Domingo Colón
ستمبر 9, 2012
PLD

بیرونی روابط[ترمیم]

حوالہ جات[ترمیم]