پیش ہند ایرانی زبان

آزاد دائرۃ المعارف، ویکیپیڈیا سے
:چھلانگ بطرف رہنمائی، تلاش

O firmie

Ośrodek OBAC jest jedyną z nielicznych w Polsce prywatną, samodzielną kapitałowo i organizacyjnie jednostką certyfikującą o statusie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Specjalizujemy się od 1997 roku w dziedzinie badań, oceny zgodności wyrobów, badań atestacyjnych oraz oceny warunków organizacyjno technicznych wymaganych do prowadzenia stabilnej i powtarzalnej produkcji oraz remontów maszyn i urządzeń.

Przeprowadzamy również ocenę systemów zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych oraz szkolenia otwarte w zakresie ich projektowania, wdrażania, utrzymywania oraz doskonalenia.

Posiadamy status jednostki notyfikowanej o numerze 1461, nadanym przez Komisję Europejską, w zakresie 5 dyrektyw.

Dostosowując się do potrzeb rynku, Ośrodek OBAC stale rozszerza zakres świadczonych usług poprzez rozbudowę bazy laboratoryjnej a także rozszerzanie swoich kompetencji o nowe normy i dyrektywy.

Ośrodek OBAC stale poszerza zasięg swojego działania obsługując kontrahentów w wielu krajach Unii Europejskiej.

Ośrodek OBAC zatrudnia specjalistów z różnych obszarów przemysłu, których wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji, wdrażaniu i eksploatacji wyrobów pozwalają na najwyższy poziom obsługi naszych dotychczasowych klientów.

Aby zapewnić właściwy profesjonalizm naszych usług a także z wyprzedzeniem informować klientów Ośrodka OBAC o zmianach w wymaganiach przepisów prawa technicznego, kadra naukowo-techniczna Ośrodka OBAC stale utrzymuje i podnosi swoje kwalifikacje poprzez odbywanie szerokiej gamy specjalistycznych szkoleń w kraju i za granicą.

Jako jednostka notyfikowana bierzemy również udział w grupach roboczych w ramach udzielonej notyfikacji dla poszczególnych dyrektyw Unii Europejskiej.